Hierbij willen we al onze leden uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Waar & wanneer

Deze zal plaatsvinden op maandag 18 september 2023, starttijd 20:00, locatie: De Vergulde Colff (Wellerondom 10, Brielle).

Aanmelden

De ALV is voor alle leden van BV Voorne van 18 jaar en ouder. Leden van 17 jr. of jonger mogen vertegenwoordigd worden door een ouder/verzorger.
We verzoeken de leden die aanwezig willen zijn zich aan te melden met een kort berichtje naar voorzitter@bvvoorne.nl (klik hier), eventueel voorzien van inbreng voor op de agenda.

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 2022
4. Verantwoording penningmeester (+ kascontrole commissie volgend jaar)
5. Verantwoording ledensecretariaat
6. Verantwoording wedstrijdsecretariaat
7. Stemronde bestuursleden
8. Opleidingen
9. Vrijwilligerstaken
10.Te organiseren activiteiten 2023/2024
11.Sponsoring & merchandise
12.Nieuwe vorm ALV per seizoen 2024/2025
13.Rondvraag/mededelingen/sluiting

Stemronde bestuursleden

De leden van het bestuur worden gekozen door de ALV, waarbij ze voor een termijn van 2 jaar in functie zijn.
Bij deze ALV zijn de volgende functies verkiesbaar:
– Penningmeester
– Secretaris
– Alg. bestuurslid
Leden die zich voor een functie beschikbaar willen stellen dienen zich vooraf te melden (mail naar voorzitter@bvvoorne.nl)

borrel na afloop

Na afloop zullen alle aanwezigen worden uitgenodigd om nog een drankje te doen in het naastgelegen café.